Com funcionem a la infermeria?

1/1

 L'Educació per a la Salut comprèn les oportunitats d'aprenentatge creades conscientment que suposen una forma de comunicació destinada a millorar l'alfabetització sanitària, inclosa la millora del coneixement de la població en relació amb la salut i el desenvolupament d'habilitats personals que condueixin a la salut individual i de la comunitat.

OMS

El nostre servei d'infermeria proporciona actuacions generals d'assistència sanitària basada en una àmplia experiència professional.

 

Participa en projectes educatius afegint la vessant de la salut. La cobertura horària és

de dilluns a divendres, de 9.30 hores del matí a 17 hores de la tarda

durant el curs escolar.

La Infermeria Escolar té cura dels nostres infants integrant tota les seves vessants: biològica, psicològica, social, emocional i espiritual, des del respecte i coneixement mutu.

Educar fa desaparèixer les pors a allò desconegut, ens empodera per prendre decisions coherents i profitoses sobre la nostra pròpia salut.

FUNCIONS DEL SERVEI D'INFERMERIA

Funcions generals

Assistencial, investigadora, gestora i docent:

Contribuïm al ple desenvolupament i màxim benestar físic, mental i social de tota la comunitat escolar i de les famílies, entre d'altres accions, mitjançant l'anàlisi de casos atesos i l'experiència de 20 anys de professió infermera.

A tota la comunitat educativa. Treballem per la prevenció de malalties i promoció de la salut en l'àmbit escolar fent educació sanitària i acompanyament en moments d'alteració de la salut. Eduquem per tal que els nostres infants tinguin els coneixements sanitaris adequats per encarar la seva vida amb bona salut i coherència.

Prevenció i Educació per la Salut

Detecció precoç i derivació

Orientem l'alumnat, el professorat i les famílies en la prevenció i detecció de possibles problemes de salut, sempre en col·laboració estreta amb els tutors, per dirigir-los al recurs més adequat de manera personalitzada.

Davant urgències i emergències. Suport, actuacions i assistència: donem atenció sanitària immediata a les situacions que sorgeixen al llarg de tot l'horari escolar, derivant aquelles que ho requereixen. Ens posem en contacte amb la família i el mantenim constantment.

Atenció immediata

Malalties Cròniques

Control i seguiment d'alumnes amb malalties cròniques o amb necessitats especials, supervisió de medicacions i tractaments crònics. En tots els casos es manté un contacte més estret amb la família de l'alumne/a per tal d'afavorir un tracte més directe, afable i proper.

Control de l'alimentació i dietes adaptades a les necessitats especials d'alguns alumnes. Treball en equip amb coordinació i tots els monitors del servei de Mitja Pensió. Suport i assessorament al servei de menjador per fer el seguiment de l'alumnat amb necessitats alimentàries especials.

Al·lèrgies i intol·leràncies

Coordinació sobre temes de salut, programes establerts i altres recursos disponibles per a l'escola. Col·laboració amb el programa "Fem Salut!" per l'assoliment d'una Escola Saludable. Vacunacions: administració de vacunes a 6è de primària i 2on d'ESO. Cumpliment dels programes de salut en els cursos superiors. També es coordina una revisió dental dins del marc del programa de salut "Dents Netes", amb la visita d'odontòlegs, activitats extres i col·laborció amb el Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Barcelona.

Agència de Salut Pública de Barcelona

(ASPB)

SVB + DEA

Entrenament en el Suport Vital Bàsic amb DEA en col·laboració amb l'Escola Pia de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament i Consell Català de Ressuscitació. Supervisió del programa per a nens i seguiment de coneixements adequats per part de tot el personal possible de l'escola en matèria de primers auxilis, prioritzant de moment el SVB

 • Actuació immediata i assistència d'emergències

 • Educació per la Salut sobre la gestió d'incidents diaris

 • Administració de tractaments temporals o crònics

 • Coordinació amb les institucions de salut pública

 • Detecció i alerta precoç

 • Supervisió d'al·lèrgies i malalties cròniques

 • Promoció de la Salut en tots els àmbits

 • Treball estret amb direcció i coordinació de l'escola

 • Informació i formació per a alumnes, docents, PAS, AMPA...

 • Criteris de bona praxi i protocolització d'actuacions

 • Millora i foment d'hàbits saludables

 • Reforç de la consciència crítica i autogestió de situacions

 • Facil·litar ambient adequat i vincles correctes

 • Potenciació de la integració i el treball entre iguals