Medicacions

Horari d'administració
de 2 a 3 de la tarda

Es tracta d'un servei exclusiu pels alumnes de Mitja Pensió

Per a qualsevol dubte podeu dirigir-vos a la infermera de l'escola o al taulell de recepció

És imprescindible presentar informe mèdic o recepta signada pel metge i amb el número de col·legiat per tal de disposar d'aquest servei. Hi ha de constar el nom de la medicació, la dosi i la freqüència, aixi com la data de la visita.

També cal que la familia signi una autorització disponible a recepció per a tal efecte. Davant qualsevol dubte, podeu dirigir-vos directament a la infermera de l'escola o al taulell de recepció.

 

Si l'intèrval de temps d'administració de la medicació és de vuit hores, i no es queda a dinar, cal administrar-la abans de portar el nen/a a l'escola i després de recollir-lo/a.

Cal evitar al màxim l'administració de medicació durant el temps de permanència al centre

Les medicacions s'han de deixar SEMPRE a recepció

MAI dur-les a la motxilla

per tal d'evitar accidents!!!

NO S'ACCEPTEN MEDICACIONS SENSE

data de caducitat

per seguretat

No dubteu a preguntar si teniu algún dubte o dificultat

I recordeu...

Aquesta escola no administrarà DALSY o APIRETAL si es dóna per tal que el nen no tingui FEBRE ja que defensem el dret dels nens a reposar i restablir-se a casa en aquests casos.

La recomanació de Salut Pública és :

En totes les malalties que cursen amb febre, a més de les recomanacions específiques per a

cadascuna d’elles,

cal que el nen hagi estat 24h sense febre abans de tornar a l’escola