Rentat de mans

Alumnes de 6è de primària

Escola Pia de Sant Antoni